Úroveň členství změnit

Vybrali jste si úroveň členství Měsíční členství.

Toto je placená úroveň FOTOKLUBOVNA členství pro členy s měsíční platbou.

Registrace a PRVNÍ měsíc je 149 Kč. Další platba bude 149 Kč / měsíc.

Chcete použít slevový kód? Pro vložení slevového kódu klikněte zde.


Informace o účtu Již nějaký účet máte? Přihlaste se zde

NECHTE TO PRÁZDNÉ

Platební informace We accept all major credit cards


Všeobecné obchodní podmínky Fotoklubovna.cz

Tyto obchodní podmínky jsou uzavřeny mezi Fotoklubovnou Školy perfektní fotografie PPSOP.cz (dále jen "Fotoklubovna” nebo "FK"), a členem Fotoklubovny (dále jen "Člen"). Za jejich přijetí se považuje okamžik, kdy člen začne používat webové stránky a služby Fotoklubovny.

"Smlouvou" se rozumí tato smlouva včetně formuláře, který člen vyplní online, v němž jsou uvedeny členské požadavky, včetně údajů o poplatcích, které má člen uhradit Fotoklubovně.

"Členem" se rozumí člen Fotoklubovny - fyzická osoba, která se přihlásí jako přihlásila k odběru služby Fotoklubovna na základě této Smlouvy.

"Obsahem" se rozumí jakýkoli digitální obsah sestávající z různých médií poskytovaných Fotoklubovnou na základě této smlouvy, například, nikoli však výlučně, videa, fotografie, články, rozhovory, zeměpisné lokality atd.

"Stránky" znamenají webové stránky provozované Fotoklubovnou za účelem poskytnutí digitálního obsahu.

Bez písemného souhlasu jednatele Fotoklubovny nelze provést žádnou změnu těchto podmínek.

SLUŽBY FOTOKLUBOVNY

Na základě této smlouvy bude členovi poskytnuto přihlašovací jméno a heslo pro přístup do prostředí členství ve Fotoklubovně, pro přístup k veškerému obsahu pro předplatitele.

Členství ve Fotoklubovně je služba založená na předplatném, kde platební model umožňuje zákazníkovi předplatit si služby Fotoklubovny na určité časové období za stanovenou cenu. Předplatitelé se mohou ke službám zavázat na roční nebo měsíční bázi.

 • Roční členství ve Fotoklubovně se uzavírá na jeden (1) rok od data registrace („roční členství“). Po uplynutí každého ročního období se roční členství automaticky obnovuje na další roční období, pokud své členství nezrušíte nebo pokud nebudeme nuceni jej ukončit. Abyste mohli využívat službu Fotoklubovna, musíte mít přístup k internetu a poskytnout nám aktuální, platný a akceptovaný způsob platby (který můžete případně aktualizovat). Na začátku každého obnovení ročního členství vám naúčtujeme poplatek za roční členství vaším platebním způsobem (obvykle debetní nebo kreditní karta). Chcete-li se vyhnout účtování poplatku za Roční obnovení členství z vašeho platebního způsobu, musíte své členství zrušit před začátkem stávajícího období.
 • Měsíční členství ve Fotoklubovně trvá 30 dní od data registrace („měsíční členství“). Po uplynutí každého měsíčního období se měsíční členství automaticky obnoví na další měsíční období, pokud své členství nezrušíte nebo pokud nebudeme nuceni jej ukončit. Abyste mohli využívat službu Fotoklubovna, musíte mít přístup k internetu a poskytnout nám aktuální, platný a akceptovaný způsob platby (který můžete případně aktualizovat). Na začátku každého obnovení měsíčního členství vám naúčtujeme poplatek za měsíční členství vaším platebním způsobem (obvykle debetní nebo kreditní karta). Chcete-li se vyhnout účtování poplatku za Měsíční obnovení členství z vašeho platebního způsobu, musíte své členství zrušit před začátkem stávajícího období.

Upozornění: Obsah členství ve Fotoklubovně NENÍ stáhnutelný obsah (download). Abyste získali přístup k členskému obsahu, musíte mít aktivní členství.

Online kurzy PPSOP.cz jsou považovány za samostatný produkt a NEJSOU součástí předplacené služby FOTOKLUBOVNA. Pro zakoupení kurzu na PPSOP.cz není nutné členství. 

PLATBA POPLATKU

Člen musí zaplatit členský poplatek předem kreditní/debetní kartou. Poplatky jsou uvedeny v registrační části webových stránek.

Členství ve Fotoklubovně je služba poskytovaná na základě pravidelného předplatného, zákazník musí v pravidelných intervalech platit opakující se cenu za přístup k našim službám.

Své Platební údaje můžete upravit tak, že navštívíte naše webové stránky, přihlásíte se a kliknete na odkaz Můj účet > Moje členství > Fakturace. Pokud platba není úspěšně uhrazena z důvodu vypršení platnosti platební karty, nedostatku finančních prostředků nebo z jiného důvodu a vy neupravíte informace o způsobu platby nebo nezrušíte svůj účet (viz Zrušení členství níže), zůstáváte zodpovědní za všechny nezaplacené částky a opravňujete nás k dalšímu účtování způsobu platby, který musí být aktualizován. U některých Platebních metod vám může vydavatel vaší Platební metody (banka nebo vydavatel karty) účtovat poplatek za zahraniční transakci nebo jiné poplatky. Podrobnosti si ověřte u poskytovatele služeb vaší Platební metody. Fotoklubovna provádí fakturaci v českých korunách (CZK, Kč).

ZKUŠEBNÍ DOBA

Pro členství Fotoklubovny nemáme zkušební dobu. Pokud si chcete naše služby vyzkoušet, doporučujeme vám registrovat se do měsíčního členství, abyste si je mohli prozkoumat a rozhodnout se, zda chcete pokračovat v našem ročním členství. Samozřejmě můžete být i nadále měsíčním předplatitelem.

U ročního měsíčního členství, které je zrušeno po začátku nového období a došlo k zaplacení nového členského poplatku, není možné částečné vrácení peněz. Po zbývající dobu zaplaceného členství budete mít i nadále plný přístup k obsahu.

Své předplatné můžete kdykoli spravovat tak, že se přihlásíte ke svému účtu a kliknete na záložku "Můj účet" v pravé horní sekci.

FAKTURACE

Všichni členové FOTOKLUBOVNY jsou při první platbě zařazeni do automatické fakturace.

 • Pokud jste si zvolili možnost Měsíční Členství, bude vaše kreditní/debetní karta automaticky účtována každý měsíc v den opakované transakce.
 • Pokud jste si zvolili možnost Roční Členství, bude vaše kreditní/debetní karta automaticky účtována k ročnímu výročí v den opakované transakce.

PLATBY ZA PRODLOUŽENÍ ČLENSTVÍ SE NEVRACEJÍ A ZA ČÁSTEČNĚ VYUŽITÁ OBDOBÍ SE NEVRACÍ ŽÁDNÉ PROSTŘEDKY ANI SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ NÁHRADY.

U předplatného nepodporujeme bankovní převody PayPal, nepřijímáme šeky, ani hotovost.

OPAKOVANÁ PLATBA

Zahájením členství ve službě Fotoklubovna a poskytnutím Platební metody nás opravňujete k tomu, abychom vám na vaši Platební metodu účtovali členský poplatek v aktuální výši a jakékoli další poplatky, které vám mohou vzniknout v souvislosti s využíváním služby Fotoklubovna. Členské poplatky jsou v plné výši uhrazeny po jejich zaplacení.

Veškeré platební informace může člen Fotoklubovny spravovat v sekci Můj účet. Pokud si přejete, můžete odtud své členství kdykoli zrušit stlačením tlačidla Zrušit.

Zrušením předplatného se zastaví automatické obnovování, přesto však budete mít přístup k obsahu Fotoklubovny až do konce svého členského období. (tj. pokud si zakoupíte roční členství 1. března 2023 a tentýž den po zakoupení kliknete na tlačítko Zrušit předplatné, vypnete automatické obnovování a váš přístup k obsahu FOTOKLUBOVNY skončí 1. března 2024).

Po zrušení předplatného vám nebude zaslána žádna náhrada. Zrušení předplatného tedy zruší obnovení členství do budoucna a to vám nebude již více fakturováno. Vaše členství ale skončí na konci období předplatného. Pokud si přejete členství kdykoli obnovit, můžete se přihlásit zpět do svého účtu a kliknutím na Můj účet > Obnovit předplatné začít znovu.

Pokud si přejete zrušit členství před jeho prodloužením, je vaší povinností ho zrušit minimálně jeden den před datumem fakturace. Před datem obnovení členství od nás nemusíte obdržet oznámení, že vaše měsíční nebo roční členství končí. 

Dokud předplatné nezrušíte, budeme vám měsíčně nebo ročně účtovat celý členský poplatek podle podmínek vašeho aktuálního předplatného.

ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ

Své členství ve FOTOKLUBOVNĚ můžete kdykoli zrušit a přístup ke službě Fotoklubovna vám zůstane zachován až do konce doby trvání členství. Po zrušení obdržíte e-mail s potvrzením, že jste skutečně zrušili předplatné služeb Fotoklubovna.

ZMĚNY CEN

Vyhrazujeme si právo upravit měsíční nebo roční členský poplatek jakýmkoli způsobem a kdykoli podle našeho výhradního uvážení, které vám bude sděleno před dalším měsíčním nebo ročním obdobím obnovení a vstoupí v platnost během tohoto dalšího období. 

Promoční nabídky členství, v nichž je součástí členství snížená sazba, se mohou vztahovat pouze na vaši první platbu členského poplatku a nemají vliv na výši členského poplatku pro jakékoli obnovovací období, které se obnovuje za aktuálně platný členský poplatek bez jakýchkoli snížených sazeb. Zjednodušeně řečeno - pokud jste využili některou z našich počátečních slev, bude tato částka platit pouze pro první období (obvykle jeden rok).

POVINNOSTI ČLENA/ČLENŮ

Člen/členka se zavazuje, že po dobu, po kterou je stranou této smlouvy:

 • Obsah Fotoklubovna.cz bude využívat pouze jedna osoba – jeden člen. 
 • Nebude sdílet své přihlašovací údaje s třetí osobou či osobami. Takové jednání bude považováno za obzvláště hrubé porušení této Smlouvy a vyústí k okamžitému ukončení členství ve Fotoklubovně a případně k dalším právním krokům.
 • Nebude elektronicky ani písemně kopírovat, sdílet ani jinak šířit žádné materiály z prostředí Fotoklubovny jinak než pro vlastní potřebu.
 • Nebude používat služby k žádné nezákonné činnosti.
 • Zajistí, aby všechny informace, které Fotoklubovně poskytne, byly přesné, neobsahovaly žádné zavádějící položky nebo nepravdivé údaje, neporušovaly práva jiných osob a neporušovaly platné právní předpisy.
 • Nebude na Stránky nebo Služby nahrávat žádný materiál ani nebude Stránky nebo Služby používat k šíření jakéhokoli materiálu, který Fotoklubovna dle svého uvážení považuje za urážlivý, nemorální, urážlivý, neslušný nebo jinak nežádoucí, a nebude Stránky nebo Služby ani informace z nich používat k rozesílání spamu nebo k jiným účelům, které neschválíme.
 • Nebude se pokoušet o přístup k datům nebo částem systému Fotoklubovny, ke kterým nemá oprávnění.
 • Poskytne informace, které si Fotoklubovna může přiměřeně vyžádat, aby potvrdila, že všechny poskytnuté informace jsou správné a/nebo že neporušuje Smlouvu.
 • Je povinen bránit Fotoklubovnu a odškodnit ji za veškeré nároky, ztráty, škody, závazky, náklady a výdaje vzniklé v důsledku porušení této Smlouvy.

PRÁVA FOTOKLUBOVNY

Fotoklubovna může kdykoli pozastavit nebo zablokovat přístup člena ke službám, pokud člen poruší některou z podmínek této Smlouvy.

Fotoklubovna bude své webové stránky a služby dále rozvíjet, proto si vyhrazuje právo provádět změny na webu a ve službách a znepřístupnit služby na dobu, kdy to bude nezbytné pro vývoj nebo údržbu.

ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI

Smluvní strany se dohodly, že důvěrné informace druhé strany budou používat pouze pro plnění této smlouvy a nebudou je sdělovat jiným stranám jinak, než jak je to nezbytné pro plnění této smlouvy nebo jak to vyžadují právní předpisy.

ODPOVĚDNOST

Fotoklubovna bude usilovat o co nejlepší fungování Služeb, ale nebude odpovědná za dobu, po kterou budou Služby nedostupné, ať už z důvodu výpadku telekomunikací či internetu nebo z jiných důvodů. Všichni uživatelé jsou odpovědní za přijetí vhodných opatření proti rizikům spojeným s používáním internetu, včetně napadání viry a jinými škodlivými mechanismy, a Fotoklubovna nenese vůči členovi odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu nebo odpovědnost způsobenou jakoukoli takovou položkou.

Veškerá odpovědnost Fotoklubovny vůči členovi, ať už smluvní, přestupková (včetně nedbalosti) nebo jiná, je omezena na poplatky zaplacené členem Fotoklubovně v průběhu dvanácti měsíců předcházejících dni, kdy taková odpovědnost vznikla.

Fotoklubovna v žádném případě neodpovídá členovi za jakoukoli nepřímou, následnou nebo jinou ztrátu nebo škodu, včetně ušlého zisku, prodeje, obchodu, dat, dobré pověsti, straty úspor, úrazu nebo jinak způsobenou (včetně nedbalosti).

ZMĚNY PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

Fotoklubovna může čas od času změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně Zásad ochrany osobních údajů. Takové změny nabývají účinnosti okamžitě; pro stávající členy však platí, že pokud není uvedeno jinak, nabývají tyto změny účinnosti třicet (30) dní po zveřejnění. Vaše další používání našich služeb po zveřejnění revidovaných Podmínek používání znamená, že tyto změny přijímáte a souhlasíte s nimi.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete Fotoklubovnu, její přidružené společnosti, poskytovatele licencí a služeb a její a jejich příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, smluvní partnery, zástupce, poskytovatele licencí, dodavatele, nástupce a postupníky chránit před jakýmikoliv nároky, závazky, škodami, rozsudky, oceněními, ztrátami, náklady, výdajů nebo poplatků (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení), které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s vaším porušením těchto Podmínek používání nebo vaším používáním webových stránek, mimo jiné včetně vašich uživatelských příspěvků, jakéhokoli používání obsahu, služeb a produktů webových stránek jinak, než je výslovně povoleno v těchto Podmínkách používání, nebo vašeho používání jakýchkoli informací získaných z webových stránek.

SOUHLAS PRO NEZLETILÉ OSOBY

Fotoklubovna vyžaduje před shromažďováním, používáním nebo zveřejňováním osobních údajů od dětí mladších 18 let získat souhlas rodičů. Pokud je vám méně než 15 let, NEMŮŽETE tyto stránky používat. Pokud je vám méně než 15 (patnáct) let, NEREGISTRUJTE se.

Pokud je vám mezi 15 a 17 lety, pak se můžete se souhlasem rodičů stát členy Fotoklubovny, ale vzhledem k některým rozsáhlým probíraným technikám a konceptům ji pro vaši věkovou skupinu nedoporučujeme. Toto členství je vhodnější pro osoby starší 18 (osmnácti) let kvůli jazyku a možné umělecké nahotě.

Registrací k používání těchto stránek splňujete výše uvedená kritéria a souhlasíte s dodržováním všech výše uvedených pravidel a zásad.

OBECNÉ INFORMACE

Veškerá autorská práva, ochranné známky, patenty, práva k databázím a další práva duševního vlastnictví ke Stránkám, Službám a základním funkcím jsou majetkem Fotoklubovny nebo jejích poskytovatelů licencí a člen nesmí žádná taková práva kopírovat, měnit nebo jinak porušovat.

Oznámení musí být zaslána e-mailem na údaje příslušné strany uvedené v registračním formuláři. Oznámení se považují za doručená dvacet čtyři hodin po odeslání e-mailem. Komunikační email Fotoklubovny je: fotoklubovna@ppsop.cz

Tato Smlouva je kompletní dohodou mezi Fotoklubovnou a členem a nahrazuje všechny předchozí dohody a prohlášení týkající se jejího předmětu.

Tato dohoda se řídí švýcarským právem a člen se podřizuje výlučné jurisdikci Švýcarské konfederace.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2021.

Poslední úprava: 16. 3. 2023

Kontakty na Organizátora a zprostředkovatele Služeb – Online Škola Perfektní Fotografie Bryana Petersona PPSOP.cz
email: fotoklubovna@ppsop.cz
whatsapp: 703 530 056
korenspondeční adresa:
Škola Perfektní Fotografie | Aperture Productions | pixien photography,
c/o TheWorkhub, Rue de l'Oyonne 1, 1800 Vevey, Switzerland


Doporučujeme také, abyste se seznámili s tím, jak Fotoklubovna.cz funguje, podrobně je to popsáno v našich často kladených dotazech zde.